MTÜ ABIKOERTE KESKUS (AK) tegutseb alatest 20.02.2011 ja loeb ennast 21.03.2008 aastast tegutsenud EESTI ABI- ja TERAAPIAKOERTE ÜHINGU  tegevuse kandjaks.

ABIKOER on koer, keda kasutakse tänu tema eelnevale väljaõppele erivajadustega inimestele elukvaliteedi parandamiseks.

AK ühingu eesmärkides on abikoertega seonduva tegevuse igakülgne arendamine ja toetamine Eestis, abikoerte kasvatamine, nende väljaõpetamine ja treenimine, abikoerte kasutajate ja vabatahtlike koolitamine ja nõustamine.