KOERTERAAPIAS LEIAB SADA PROTSENTI KINNITUST ÜTLUS "KOER ON INIMESE PARIM SÕBER".
SÕBRALIK TERAAPIAKOER SAAVUTAB SÕNADETA KIIRESTI KONTAKTI INIMESEGA, 
KEL MUIDU SUHTLEMISEL PROBLEEME.
 

Olgu suhtlemise takistuseks vaimne või füüsiline erivajadus, teraapiakoera põhitöövahend on tema hea süda.

Teraapiakoeraks sobib iga tõugu ja kasvu koer, tähtsad on koera iseloom ja temperament. Hea teraapiakoer peab olema sõbralik ja kannatlik, jääma rahulikuks ja sõbralikuks ka ootamatutes olukordades. Koerale peab meeldima kontakt inimesega, ka selline kontakt, mis võib olla kohmakas ja vahel ka ootamatu.

Koerteraapia e kanisteraapia sobib igas vanuses ja väga erineva puudega inimestele. Teraapiakoer osaleb erivajadusega inimese teraapiaprotsessis, kus spetsialistid koostavad teraapia tegevuskava ja koer aitab soovitud tulemust saavutada.

Teraapia eesmärk on luua erivajadusega inimese ja teraapiakoera vahel kontakt, mis aitab tänu nende omavahelisele suhtlusele erivajadusega inimest füüsiliste, sotsiaalsete ja kognitiivsete võimete arendamisel ja annab positiivse emotsiooni.

 

Kanisteraapia ehk koerteraapia

Kanisteraapia on animalteraapia reas tänaseks laialt kasutusel pea kõikides arenenud maades, olles kättesaadav ja odav nii patsientidele kui ka spetsialistidele. Kanisteraapia positiivset mõju on tunda isegi nii raskete diagnooside juures nagu autism, südame-veresoonkonna haigused, laste tserebraalparalüüs jms.

Eestis koerateraapia veel väga levinud ei ole. Sel aastal alustati Eestis pilootprojekti "Kanisteraapia meetodi käivitamine Eestis puuetega laste rehabilitatsiooniks" ellu viimist, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetuste Vabaühenduste Fondi vahenditest.

Projekti partnerid on Narvas tegutsevad MTÜ Pereprojekt ja Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY MTÜ, Harjumaa piirkonnas MTÜ Viimsi Invaühing ja MTÜ Abikoerte Keskus.

Plaanis on käivitada Eesti jaoks uus meetod puuetega laste rehabilitatsiooniks - kanisteraapia. Projekti käigus leitakse võimalus terapeutide väljaõppeks ja tegevuste algatuseks. Projekti eesmärk on anda puuetega lastega tegelevatele inimestele infot ja ka praktilisi teadmisi rehabilitatsioonitööks kanisteraapia meetodil.

Viimsi Teataja

10.11.2013