RATASTOOLIKOERA ON ÕPETATUD SAATMA PEREMEES RATASTOOLI KÕRVAL.

 

Järgnevalt mõned peamised näited võimalikest ratastooli abil liikuva inimese abikoerale õpetatavatest ülesannetest:

Uste avamine ja sulgemine
Ratastooli omanikuni toomine, kui see ei ole käeulatuses
Ratastooli lükkamine
Abistamine ratastooliga liikumisel ruumis, takistuste vältimine — omanik hoiab kinni koera vastavast rihmast
Abistamine äärekividest, järsematest tõusudest ratastooliga üles saamisel. Omanik peab ise võimalikult palju kaasa aitama – kogu tööd ei tohi jätta koera teha
Aitamine treppidest ülesminemisel, tõmmates igal astmel
Riietumisel abistamine (tirib ära sokid, kindad, aitab tõmmata lukku lahti)
Abistamine poeskäimisel
Füüsiliseks toeks olemine
Abikutsumine, õnnetusest (kukkumisest jms) teatamine
Lülitite vajutamine
Asjade kandmine
Abistamine pesu pesumasinasse panemisel ja väljavõtmisel
Telefoni ja muude esemete toomine