Juhtkoer on nägemispuudega inimese abivahend..
Nägemispuudega inimestele on suureks igapäevaseks murekohaks turvaline ja
eksimatu liikumine väljaspool kodu. Nägijast inimesest sõltumise vältimiseks
tuleb pimedal inimesel õppida iseseisvalt  orienteeruma kasutades erinevaid
abivahendeid. Kõige esimene klassikaline abivahend, mida hakkasid
nägemispuudega inimesed iseseisvaks, ohutuks liikumiseks kasutama oli valge
kepp.
 Teiseks ja väga tõhusaks, osadele inimestele ka asendamatuks  abivahendiks
on juhtkoer.

Juhtkoer on eri-ettevalmistuse saanud sõbraliku loomuga tasakaalukas
töökoer, kes koostöös nägemispuudega inimeselt saadud käsklustega suudab
juhtida inimese mööda takistustest ning punktist A punkti B samas täites
jalakäijate liikluseeskirju.
Saates oma peremeest väga erinevates paikades, käitub juhtkoer igal pool
väärikalt ja distsiplineeritult, oodates vajadusel rahulikult mitmeid tunde.
Kuidas juhtkoera ära tunda?
Tööl ja treeningul kannab juhtkoer spetsiaalseid  rakmeid, mis  on enamasti
varustatud helkurite ja vastavate märkidega.
Kuna juhtkoer on nägemispuudega inimese abivahend siis  on juhtkoera
kasutajal lubatud  minna koos juhtkoeraga kõikidesse kohtadesse, mis on
avalikkusele avatud.
Nägemispuudega inimene on kohustatud hoidma oma koera puhtana ning
kontrolliall igas situatsioonis.
Töötavaid ja treenivaid juhtkoeri ei tohiks eksitada ega segada silitamise,
toidu pakkumise, kutsumise vms tegevusega.
Alati on huvitatud ühiskonnaliikmetel võimalik  küsida luba koeraga
suhtlemiseks juuresolevalt juhtkoera eest vastutavalt isikult.

Juhtkoera segamine töötamisel võib lõppeda halvemaljuhul isiku või koera
vigastuse või surmaga.